خدا

وقتی دیدید نمی توانید چیزی را تغییر دهید صبر کنید تاخدا آن را تغییر دهد.( نهح الفصاحه شماره 208)

/ 0 نظر / 2 بازدید