آرامش

دانستن بدون خواستن، هرگز توانستن نمی آورد. کسی که چرایی برای زندگی کردن داشته باشد. با هر چگونه ای خواهد ساخت.«آنتونی رابینز»

                                                         ( به نقل از سایت آیه الله نوری همدانی)

/ 0 نظر / 6 بازدید