وقتی او بیاید

پیامبر عزیزمان (ص)فرمودند:

وقتی مهدی (عح) بیاید خداوند به وسیله او دروغ را از لوح دل مردم بزداید و سختی روزگار را از آنان برطرف گردان . ( بحار جلد ١٣ باب ششم )

 خدایا سعادت بندگی عطا کن تا در زمان ظهورش قابلیت همراهیش را داشته باشیم.آمین

/ 0 نظر / 7 بازدید