زندگی آرام

کسی که اصلاح همۀ امور خود را بخداوند واگذار کند او درآرامش ابدی بوده و زندگیش توام با رفاه و اطمینان است .( مصباح الشریعه صفحۀ 371)

/ 0 نظر / 2 بازدید