دعا

پروردگارا:

اگر ازبیان خواسته خود عاجزشدم ویا در پیدا کردن راه و رسم درخواست خود نابینا گردم ، تو مرا بر مصالح خویش راهنمایی کن و قلبم را بسوی آنچه رشد و اصلاح من است رهبری فرما که این کار از هدایتهای تو دور نیست و برآوردن چنین خواسته هائی برای تو تازگی ندارد. ( دعا 227نهج البلاغه )

/ 0 نظر / 2 بازدید