حاجت

حاجت کسی راکه ازابلاغ آن ناتوانست به بزرگان  بر سانید زیرا هر کسی حاجت درمانده ای به بزرگی برساند . روز رستاخیز خداوند پاهای وی را بر صراط استوار میسازد.( نهج البلاغه )

/ 0 نظر / 2 بازدید