# یک_کلمه

یک کلمه

یک کلمه محبت آمیز می تواند تمام فصل زمستان را گرم کند.«مثل ژابنی»( منبع : سایت الله  نوری همدانی )
/ 1 نظر / 11 بازدید