غریزه

غریزه :

نامی برای رفتار ناآموخته، برخوردار از طرح ، معطوف به هدف، و نوع- ویژه ؛ دو نمونه از آن لانه سازی پرندگان و مهاجرت ماهی قزل آلا. (هیلگارد جلد 2 صفحه 521)

/ 0 نظر / 3 بازدید