جوابیه

جوابیه :

 به حضر ت ابوالحسن عیه السلام نوشتم : شخصی مایل است حاجات خصوصی و اسرار را با امام خویش در میان گذارد همانگونه که دوست دارد با پروردگارش بازگوید پس آن حضرت در جواب نوشت : اگر حاجتی داشتی پس لبهایت را حرکت بده که همانا جواب به تو خواهد رسید.

( نقل از کتاب مکیال المکارم  جلد دو صفحه ٣٨٨)

/ 0 نظر / 6 بازدید