قسمت

هرکس به قسمت خود قانع باشد از غمهاو غصه هاو رنجها راحت میشود.( مصباح الشریعه صفحه 427)

حسن ظن از بهترین عادتهاست وقیمت بهشت است .( سراج الشیعه )

/ 0 نظر / 2 بازدید