همه بدانند که خدا....

امام حسن علیه السلام فرمودنند:

حضرت قائم، ا و فرزند  برادرم حسین پسر فاطمه بانوی بانوان است خداوند در طول غیبت عمر او را طولانی گرداند انگاه با قدرت کامله خود بصورت جوانی که کمتر از چهل سال داشته باشد ظاهر سازد . تاهمه بدانند که :

                                ( خداوند برهمه چیز تواناست )

( منبع :  برداشتی از جلد ١٣ بحاروالانوار باب ٨)

                                 میلاد امام حسن (ع) مبارک باد برهمه انسانها

/ 0 نظر / 6 بازدید