باور کنید

اگر شنیدید کوهی از جای خود تکان خورد ه باور کنید و اگر شنیدید کسی از خوی خویش دست برداشته باور کنید زیرا عاقبت به فطرت خویش باز می گردد.( نهج الفصاحه شماره 215)

/ 0 نظر / 2 بازدید