نشست ملکوتی سلمان فارسی با رسول اکرم محمد مصطفی (ص)

....... ای سلمان خداوند پیامبر ی را مبعوث نکرد جز اینکه دوازده نقیب برای او قرار داد......

سلمان عرض کرد : یا رسول الله پدر و مادرم فدایت گردد. کسی که اینان را بشناسد چه پاداشی دارد ؟ فرمودندکه  ای سلمان هرکس عارف بحق آنها باشد و از آنان پیروی کند . دوستان آنها را هم دوست بدارد . و از دشمنان آنان بیزاری جوید . بخدا قسم با ما خواهد بود . هر جا وارد شویم آنها نیز وارد میشوند و هر جا مسکن کنیم آنها نیز ساکن میشوند. اسامی آنها را بدان و به آنها ایمان بیاور تا با ما باشی...........

ای سلمان بدان که :

خدا محمود است و من محمد

خدا علی است و اینهم علی ابی طالب

خدا فاطر السموات و الارض است این هم فاطمه 

خدا صاحب احسان است و این هم حسن

خداوند محسن است این نیز حسین

و بعد سیدالعابدین علی بن الحسین و بعد از او فرزندش محمد بن علی باقر. شکافنده علم اولین و آخرین از انبیاء و مرسلین و بعد از او فرزندش جعفربن محمد لسان صادق خداوند. و بعد از او موسی الکاظم صابر در راه خدا و بعد از او علی بن موسی الرضا راضی به امر خدا و بعد از او محمدبن علی برگزیده خلق خداوند و بعد از او علی بن محمد هادی راهنمای خلق بسوی خدا و بعد از اوحسن بن علی امین دین خدا و بعد از اوفرزندش مهدی ناطق و قائم بر حق است

ای اسلمان روزی همه ما یکجا جمع میشویم و مائیم تاویل ایه : (ونرید ان نمن الذین استضعفوا فی الارض ............. سوره حدید ایه 150)

                                                 ( برگرفته شده از کتاب بحارالانوار جلد 13 باب 34)

 

/ 0 نظر / 8 بازدید