جواب نامه توسط امام زمان (عحل )

ابوالحسن خضر بن محمد نامه ای به امام زمان مینویسد و امام لطف کرده جواب نامه ایشان را چنین میدهند.

بسم الله الرحمن الرحیم . خواهش کرده ای برای بهبودی تو دعا کنیم . خداوند تو را شفا داد و آفتها را از تو دور دور کرد . و نا خوشی که بواسطه حرارت در خود می یابی از توبرطرف ساخت . اینک تو شفا یافته ای و بدنت سالم است .... (منبع : بحارلانوار جلد 13 باب 36)

          یا امام زمان  آن بزرگوار از تو در خواست کرد و تو اول اجابت کردی و بعد نامه نوشتی که خیالش راحت باشد و خوشحال از توجه شما . ما نیز منتظر توجه کریمانه شما هستیم . تا ببینیم دعای اجابت شده مان را که اول آن فرج شما است . 

                                                                     یا علی . خدانگهدار شما

 

/ 0 نظر / 9 بازدید