آنچه خدا خواهد

کلینی از ابو بصیر از حضرت صادق (ع) روایت میکند که فرمودند:

خداوند  وحی فرستاد برای عمران که من فرزندی نیکو و با برکت بتو موهبت میکنم که کور مادر زاد و افراد پیس را شفا دهد و با اجازه خدا مرده را زنده گرداند ، و خدا او را بسوی بنی اسرائیل مبعوث گرداند . عمران هم به زنش حنه که مادر مریم بود خبرداد .

وقتی حنه با ردار شد باور میداشت که پسر است ، ولی چون دختر زائید گفت: پروردگارا! من که دختر زائیدم ؟! با اینکه میدانم پسر مثل دختر نیست (مقصودش این بود که دختر پیمغمر نمیشود)

خداوند هم فرمود : خدا داناتر است که مادر مریم چه زائید . وقتی خداوند عیسی را به مریم موهبت کرد او همان پسری بود که خداوند به عمرا ن مژده و وعده داده بود .

بنابراین ما هرگاه در باره یکی از مردان خود چیزی گفتیم ممکن است راجع به نوادگان او باشد پس منکر نشوید.

و در روایتی دیگر امام بافر (ع) فرمودند:

بنابراین ما هم اگر حدیثی برای شما نقل کردیم و همانطور که گفتیم واقع نشد .بگوئید خدا راست گفت تا اجر آن را ببرید.

                                            ( منبع : بحارالانوار جلد 13 باب 26)

خدایا  در این شبهای قدر برما عاقبت بخیری و عافیت را  رقم زن و باین خواسته سعه صدری عطا کن تا درک خواست تو را داشته باشیم و همیشه  بگوئیم که خدا راست گفته و اجر این رضایت را ببریم . آمین 

/ 0 نظر / 9 بازدید