تحصیلات واقعی

تحصیلات واقعی به تو آموزش نخواهد داد رقابت کنی، به تو آموزش می دهد با دیگران همکاری کنی. به تو آموزش نخواهد داد مبارزه کنی و نفر اول باشی، به تو آموزش خواهد داد، بی هیچ مسابقه ای با دیگران، خلاق باشی. با محبت و لذت بخش باشی.
اشو . ( منبع : سایت ایه الله نوری )

/ 0 نظر / 5 بازدید