صبر و گوارائی

صبر لقمه هائی است که اول تلخ و ناراحت کننده است ولی هرچه جلوتر برود شیرین تر میشودکه لقمه آخر آن از همه گواراتر است .( مصباح الشریعه صفحه 395)

/ 0 نظر / 3 بازدید