بوسوئه

مغز شما همچون آسیابی است که دائما کار می کند. اگر در آن گندم بریزید، آرد گندم بیرون می دهد و اگر جو بریزید، آرد جو. پس ایده و افکار خوب در آن بریزید تا شاهد ثمرش باشید. «بوسوئه»

                                   ( منبع : سایت ایه الله نوری همدانی)

/ 0 نظر / 6 بازدید