هوش مصنوعی

هوش مصنوعی :

توانائی کامپیوتر برای انجام دادن تکا لیفی که در گذشته مستلزم بهره گیری از هوش آدمیان بود . ( هیلگارد جلد صفحۀ 550 )

/ 0 نظر / 2 بازدید