سخن حضرت یعقوب(ع)

  من شرح درد و اندوه خود راتنها با خدا می گویم ، و از خداوند چیزی میدانم که شما نمی دانید .( از سخنان حضرت یعقوب به

 

فرزندانش ، سورۀ یوسف آیۀ 86)

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید