از برکت حضرت یوسف

از برکت حضرت یوسف به ما :

به راستی در ماجرای یوسف برای سؤال کنندگان عبرت هاست .( سوره یوسف آیه 7)

و چون  به حد رشد رسید، او را حکمت و دانش عطا کردیم ، و نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم.(سوره یوسف آیۀ 22)

/ 0 نظر / 4 بازدید