تمنا

تمنا

هرکس از ما کمکی بخواهد به او کمک میکنیم ولی اگر بی نیازی بورزد و دست حاجت پیش مخلوقی دراز نکند خداوند او را بی نیاز می کند ( اصول کافی جلد 2 ص 139 باب قناعت)

 خدایا تمنای کمک داریم و دست به سوی تو دراز کرده ایم پس به حرمت پیامبرت ما را کمک کن

/ 2 نظر / 24 بازدید
مطهره سادات

سلام خاله پری دلم براتون تنگ شده بود گفتم بیام یه سری بزنم[گل] به قول خودتون اصل حالت چطوره؟ امیدوارم تابستون مفید و متفاوتی داشته باشین و در کنار خانواده خوش بگذره! یه سفر هم تشریف بیارین شمال پیش ما خیلی خوشحال میشیم[گل] اندازه ستاره های اسمون دوستتون دارم[ماچ] برام دعا کنین تا بتونم هدف خدا رو از افرینش انسان تحقق بخشم! (ارزومند ارزوهایتان)

مطهره سادات

سلام خاله پری دلم براتون تنگ شده بود گفتم بیام یه سری بزنم[گل] به قول خودتون اصل حالت چطوره؟ امیدوارم تابستون مفید و متفاوتی داشته باشین و در کنار خانواده خوش بگذره! یه سفر هم تشریف بیارین شمال پیش ما خیلی خوشحال میشیم[گل] اندازه ستاره های اسمون دوستتون دارم[ماچ] برام دعا کنین تا بتونم هدف خدا رو از افرینش انسان تحقق بخشم! (ارزومند ارزوهایتان)