بار حدایا:

بارخدایا:

من از تو می خواهم به حق ولی و حجتت صاحب الزمان علیه السلام که مرا بر تمام امور یاریم کنی و به  خاطر او شر هر بدی را از من دور گردانی و به خاطر ایشان مرا یاری کنی که تلاشم به آخر رسانم و هر گونه دشمنی و غم و اندوه را از من فرزندانم و تمام خاندانم و دوستانم و هر کس که کارش مربوط به من میشود دور کنی .

اجابت فرما ای پروردگار عالمیان.( برداشتی از مکیال المکارم جلد دوصفحه ٣٨۵)

/ 0 نظر / 7 بازدید