هدایای خدا

رسول الله صلی علیه واله فرمودند:

هیچ مومنی برای مرد یا زن مومنی دعا نکند مکر آنکه خداوند متعال آنچه که او برای آنها خواسته است مانند آن را به سوش او برگرداند

/ 0 نظر / 5 بازدید