فواید مسواک

 در مسواک کردن هشت فایده است :

1-دهان را پاکیزه کند 2- لثه را محکم کند 3- چشم را روشن کند 4- فرشتگان را خوشحال کند 5- اعمال خوب را بیفزاید 6- معده را اصلاح آرد. 7- بلغم را ببرد 8- پروردگار را خوشحال کند . ( نهج الفصاحه شمارۀ 2061)

/ 0 نظر / 2 بازدید