حقوق خداوند بر بنده

از حقوق واجب  خداوند بر بندگان این است که به اندازه  توانائی خود در خیر خواهی و نصیحت بندگانش کوشش کند و درراه بر قراری حق در میان خود همکاری نمایند . (نهج البلاغه)

/ 0 نظر / 4 بازدید