درخشندگی

 درخشندگی:

یکی از ابعاد رنگ که بیانگر میزان روشنایی هر رنگ بر حسب سفید " مقابل رنگ سیاه" است یک رنگ درخشنده در مقایسه با یک رنگ تیره نور بیشتری را باز می تاباند .( هیلگارد جلد 2صفحه 500)

/ 0 نظر / 2 بازدید