مناجات امام زمان عحل الله

سلام بر حسین که با دادن خون خویش جانش را تقدیم کرد . سلام بر کسی که در پنهان و اشکار خدا را اطاعت کرد . سلام برکسی که خداوند شفاءرا در خاک شریفش قرار داد . سلام بر کسی که در زیر گنبد حرمش دعا مستجاب است سلام بر کسی که ائمه از نسل اویند سلام بر فرزند خاتم انبیاء وسرور اوصیاء و  فاطمه زهراء . سلام بر تو و یاری کنندگانت و به  فرشتگانی که گرد گنبد و مزارت می گردند

خدایا : مرا در قول  و عمل استوار گردان و عمرم را طولانی نما و از درد و مریضی سلامتم بخش و به حق اولیایم و به بخشش و کرمت مرا به بهترین آرزوهایم برسان .سختی های مرا آسان نما و خدایا هیج آرزویی نداشته باشم مگر آنکه به آن آرزو برسانی و هیچ دعائی مگر آنکه آن را اجابت فرمایی و نه کاری مگر آنکه آن را تمام کنی و به انجام برسانی و نه مالی مگر آن را برکت دهی و نه اخلاقی مگر آنکه آن را نیکو فرمائیی و نه دگرگونی مگر آنکه آن را خوب و آباد نمائی و نه مریضی مگر آنکه آن را شفا دهی و نه پراکندگی مگر آنکه آن را اسلاح نمایی و نه سئوالی مگر آنکه آن را عطا کنی.

خدایا :شکرانه نعمتت که بر گردان من است روزیم فرما و خانه بهشت را بر من حلال کن و من و تمامی برادران و خواهران مومن و مومنه ای که در راه تو آنها را یافته ام به رحمتت ای رحم کنند ترین رحم کنندگان ببخش .

( فرازهائی اززیارت  ناحیه مقدسه )

/ 0 نظر / 8 بازدید