شفاعت حضرت زهرا(ع)

شفاعت حضرت زهرا(ع):

پیامبر مان حضرت محمد (ص) فرمودند : جبرئیل به حضرت زهرا می گوید ای فاطمه حاجت خود را بخواه . می فرماید خدایا شیعیانم .خدا می فرماید انان را آمرزیدم و بعد می گوید شیعیان فرزندانم .خداوند می فرماید آنان را هم آمرزیدم سپس می فرماید خدایا پیروان شیعیانم . خداوند می فرماید ک هر که به تو پناه جسته با تو در بهشت باشد . در آن هنگام است که خلایق ارزو کنند که فاطمی بودند. (مکیال المکارم جلد یک صفحه 614)

خدایا این حدیث را مشمول ما گردان و خوشحالی زهرایت را نصیب ما گردان. آمین

/ 0 نظر / 6 بازدید