دوقلو ها

دوقلوهای یک تخمکی و دو تخمکی

یک تخمکی : دوقلوهای حاصل از رشد یک تخمک بارور .این دوقلوها 1- همجنس 2- از لحاظ ویژگیهای ظاهری بسیار شبیه یکدیگرند گرچه از لحاظ برخی ویژگیها ممکن است وارونه با یکدیگر باشد مثلاٌ درمورد دستها ، یکی ازآنها راست برتر و دیگری چپ برتر باشد.( هیلگارد جلد 2 صفحۀ503)

/ 0 نظر / 2 بازدید