نیت

 اگر نیت خالص داشته باشی همۀ کارها یت عبادت است. ( امیرالمؤمنین"ع" )

 

/ 0 نظر / 2 بازدید