ناهماهنگی شناختی

ناهماهنگی شناختی : ناهمخوانی باورها یا عناصر اطلاعاتی شخص با یکدیگر یا با گرایشهای رفتاری او،ناهماهنگی شناختی شخص را وا می دارد که از راه تغییر رفتار یا شناخت خود از میزان ناهماهنگی بکاهد.( هیلگارد جلد 2 صفحۀ 539)

 

/ 0 نظر / 2 بازدید