علی(ع)

یا علی اگر خداوند بنده ای از بندگانش را بدست تو هدایت و ارشاد کند نتیجة این کار از همة آن چیزهاییکه از مشرق و مغرب به آنها میدهد بیشتر و بالاتر است( مصباح الشریعه صفحه 427)

/ 0 نظر / 3 بازدید