اعتماد به نفس

هنگامی که دو نفر به هم برخود میکنند تازمانی که نوعی صمیمیت بر روابط آن ها
حاکم باشد؛آن که اطمینان بیشتری به خویش دارد بیشتر بر دیگری اثر می گذارد.
«آنتونی رابینز»
                                             ( از سایت آیه الله نوری همدانی کپی شده است)

/ 0 نظر / 13 بازدید