وقت برای همه

نگوئید که به اندازه کافی وقت ندارید، شما در طی شبانه روز به همان اندازه ای که هلن کلر، لوئی پاستور، میکل آنژ، مادرترزا، لئوناردوداوینچی، جفرسون و آبرت انیشتین فرصت داشته اند، وقت دارید. «پرمودا بترا»

/ 0 نظر / 6 بازدید