صبر

وصبر کن که خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند .و تا آسمان و زمین بر پاست جاودانه  در بهشت خواهند بود.( آیات 108و115سوره هود)

/ 0 نظر / 3 بازدید