ای مولای من ...

ای مولای من :دوستانتان را به آرزویشان  برسانید و آمالشان را محقق واقع ساز ید و از خدا آمرزش گناهانشان  را بخواهید که ما به رشته ولایت و محبت تمسک جسته ایم ....

ای مولای من از خدا بخواه که امور مرا اصلاح کند و حاجتهایم را بر آوردو و در امر دین و دنیا و آخرتم ازمن دستگیری کند و از همه برادران و خواهران اهل ایمان من دست گیری نماید. ( برداشتی از زیارات حضرت صاحب الامردر باب زیارت امام زمان)

خدایا مارا مشمول بندبند این دعاها قراربده.آمین یا علی

/ 0 نظر / 7 بازدید