صد آرزو

رسیدن به صدها آرزو در آنِ واحد امکان پذیر نیست. کسی که همه راه ها را می جوید، همه را از دست می دهد.
مثل ایرلندی ( برداشته شده از سایت آیه الله نوری همدانی)

/ 0 نظر / 6 بازدید