خواب

قصدتان از خواب این باشد که زحمت ملائکه های کاتب نامۀ اعمال را کم کنی .( مصباح الشریعه صفحۀ 91)

/ 0 نظر / 2 بازدید