مواظب خود باشیم

دانه:
دانه گندم را تا نکاشتی، خیلی مراقبت نمی خواهد. اما وقتی کاشتی اگر به آن نرسیدی خطر دارد و اگر بخواهی مدتی بعد به آن رسیدگی کنی فایده ای ندارد. انسان اگر در راه خدا افتاد باید درست راه بیفتد و مراقبت و مواظبت بیشتری می خواهد. به همین جهت است که افراد سالم وقتی منحرف می شوند بد منحرف می شوند و خطرناک تر می گردند.( منبع سایت آیه الله نور همدانی )

/ 0 نظر / 7 بازدید