نیروی معجزه

نیروی معجزه آسایی که بزرگ ترین رؤیاها و آرزوهای ما را تحقق می بخشد، در درون همه ما نهفته است. وقت آن است که این نیرو را آزاد کنیم.
آنتونی رابینز  ( به نقل از سایت آیه الله نوری همدانی)

/ 0 نظر / 6 بازدید