ارزش هدایت به دست علی(ع)

 یا علی اگر خداوند بنده ای از بندگانش را بدست تو هدایت و ارشاد کند نتیجه این کار از همه آن چیزهائیکه خورشید از مشرق و مغرب به آنها میدهد بیشتر و بالاتر است .(مصباح الشریعه صفحۀ 427)

/ 0 نظر / 4 بازدید