قهرمانان

قهرمانان :

خداوند سبحان فرمودند: هرگاه بنده ام بیشتر به من مشغول باشد .  در اشتباهات کمکش میکنم چراکه او از اولیاء من است و قهرمان قهرمانان.( برداشتی از سخنان پیامبر اکرم ٠ص از کتاب مکیال المکارم جلد یک صفحه ۵١٠)

/ 0 نظر / 6 بازدید