شهادت

هر مسلمانی که چهار تن به نیکی او شهادت دهند خداوند اورا به بهشت می برد . ( نهج الفصاحه شمارۀ 1035)

/ 0 نظر / 2 بازدید