دعوت صادقانه

مردی دوستش را به نان و نمک دعوت کرد. میهمان به تصور این که نان و نمک کنایه از غذای چرب و نرم است، پذیرفت. وقتی به خانه مرد رفت، دید واقعا باید نان و نمک بخورد. در همین حال گدایی به در خانه آمد. صاحبخانه گفت: برو ای گدا که اگر به سرعت نروی تو را خواهم زد . میهمان گفت: آری برو که این مرد حتما به وعده اش عمل می کند و با هیچ کس شوخی ندارد.زهرالربیع ص 45     

                                                        ( منبع : سایت آیه الله نوری همدانی )

/ 0 نظر / 5 بازدید