آل محمد

آگاه باشید آل محمد (ص) همانند ستارگان آسمانها نند که هرگاه یکی از آنها غروب کند ستاره دیگری طلوع می کند ._(خطبه 100نهج البلاغه)

/ 0 نظر / 2 بازدید