اگر بتوانم چه عالی است

اگر بتوانم چه عالی است

امام صادق علیه السلام فرمودند:

 چنین نپندارید کسی از شما که چون مومنی را شادمان ساخت فقط او را مسرور نموده بلکه به خدای سوگند ما را خوشحال کرده بلکه به خدا سوگند رسول خدا صلی والله علیه و سلم را مسرور ساخته .( مکیال المکارم جلد دو صفحه 579)

امام کاظم علیه السلام فرمودند: هر کس حاجتی از دوستان ما برآورد انگار که آن را برای همه ما برآورده است .( همان منبع)

خدایا در کنار عطای سلامتی و ایمانی ده که توفیق شاد کردن و محبت را به دیگران داشته باشیم. که اگر بتوانیم چه عالی است. یا علی

/ 0 نظر / 7 بازدید