جهد

هویت یابی

هویت یابی :

فرایند رسیدن به شخصیت وحدت یافتۀ دوره بزرگسالی که از همانندسازیهای پیشین و عوامل مؤثر دیگر نشأت می گیرد. ( هیلگارد جلد صفحۀ 550 )

   + خالقیان ; ٩:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
    پيام هاي ديگران ()