جهد

زندگی آرام

کسی که اصلاح همۀ امور خود را بخداوند واگذار کند او درآرامش ابدی بوده و زندگیش توام با رفاه و اطمینان است .( مصباح الشریعه صفحۀ 371)

   + خالقیان ; ٩:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
    پيام هاي ديگران ()