جهد

خواب

قصدتان از خواب این باشد که زحمت ملائکه های کاتب نامۀ اعمال را کم کنی .( مصباح الشریعه صفحۀ 91)

   + خالقیان ; ۸:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
    پيام هاي ديگران ()